İslam Terörü Lanetler

Bir Yandan Terörü Lanetlerken Bir Yandan Darwinizm'in Anlatılmasi Büyük Bir Gaflettir

Darwinizm olmadan materyalizm olmaz, materyalizm olmadan komünizm olmaz, komünizm olmadan terör olmaz. Bunlar birbirini doğuran sistemlerdir. Bu yüzden terörün önünü kesmek için önceden Darwinizm'in önünün kapatılması gerekir. PKK tarafından Darwinist, materyalist ve ateist yetiştirilen militanlar Allah'a ve İslam'a karşı düşmanlıklarını güya ezanla ve namazla alay ederek gösteriyorlar. Bölücü örgütün ideolojisine karşı ancak ilmi, kültürel, bilimsel, anti-Darwinist ve anti-materyalist bilgiyle mücadele edilebilir.

Bir Yandan Terörü Lanetlerken Bir Yandan Darwinizm'in Anlatılması Büyük Bir Gaflettir

Kendisi de bir marksist olan Dawkins, "Ateistler saklandığınız yerden çıkın" diyerek, ateist, materyalist, Darwinist kişileri yüreklendirip onları teşvik etmekte, marksist-leninist propagandaya zemin hazırlamaktadır. Hürriyet gazetesi ise, bu kişinin tam sayfa reklamını yaparak bu oyuna -bilerek ya da bilmeyerek- alet olmaktadır.

Marksist-leninist, bölücü propagandaya karşı, Yaratılışçı, milliyetçi, Atatürkçü, üniter devleti ve milli manevi değerleri savunan bir karşı propaganda şarttır.^

Tek yanlı marksist-leninist propaganda Doğu'da binlerce gencin bölücü örgütün saflarına katılmasına sebep olmaktadır. Buna rağmen marksist-leninist propagandaya herhangi bir "karşı propaganda" yapılmamakta, bilakis birçok çevrelerce bunu dolaylı yoldan destekleyen bir propaganda sürdürülmektedir. Bu durum, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için çok büyük bir tehlikedir.^

Avrupa Birliği'ni Materyalizm Batağından Sadece Türkiye Kurtarabilir

Bölücü terörün kökünü kazıyacak, hayat damarlarını kesecek olan bizzat Türk Milleti'dir. Yapılması gereken, bölücü örgütün sahip olduğu materyalist-Darwinist dine karşı kararlı ve güçlü bir ilmi mücadele başlatmaktır. Bu din bilimsel yöntemlerle yok edilirse terörün ruhu ölecektir. Darwinizm`in olmadığı yerde komünist-bölücü hareket de olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki bölücü teröre karşı en güçlü silah fikirdir.

Bugün Avrupa'nın ortak paydası bölücü terör örgütü PKK'da olduğu gibi diyalektik materyalizm ve Darwinizm'dir. Avrupa'daki tüm partiler; Komünistler, Sosyalistler, Hıristiyan Demokratlar, Yeşiller ve diğerleri, tıpkı PKK'nın öngördüğü hayat görüşünde birleşmektedirler. İktidarları elinde tutan veya iktidar ortağı olmaya soyunan pek çok parti, Darwinizm kaynaklı olan ateizmi benimsediklerini ilan etmiş durumdadır. Avrupa bu görüşün etkisi altındadır.

Avrupa'da rahiplerin bile büyük çoğunluğu Darwinist eğitimden geçmiş ve pasifize edilmiştir. Kamuoyu araştırmalarına göre Avrupa, % 75-80'lere varan bir oranda Allah inancını reddetmekte ve Darwinizm'i desteklemektedir.

Tüm bu gerçekler göstermektedir ki "Avrupa Birliği Hıristiyan bir birlik değil, Allah inancını ve mukaddesatı reddeden Darwinist bir birliktir."

Avrupa, kendisi gibi Darwinist ve materyalist temeller üzerinde yapılanmış olan ve ülkemizin doğusunda faaliyet gösteren bölücü terör örgütüne açıkça ve gizlice desteklemekte, ona lojistik destek sağlamakta, örgütün ayakta durmasını sağlamaktadır. Böyle bir durumda bölücü terörü yok etmek için Avrupa`dan yardım beklemek abes. Yaşlanmış, heyecanını kaybetmiş materyalistlerin peşinden giden Avrupa ölüme sürüklenmektedir. Avrupa, materyalizm batağına düşmüştür, onu bu bataktan kurtaracak yegane güç ise Türk Milleti'nde bulunmaktadır. Türk Milleti -Allah'ın izniyle- Avrupa'ya, insani duyguları, sevgiyi, merhameti, vefayı, sadakati, yardımseverliği öğretecek, dünyanın yepyeni bir çağa girmesine vesile olacaktır. Bu konuda etkili olacak sivil toplum kuruluşlarının yolunun devletimiz tarafından açılması ve önlerindeki engellerin kaldırılması çok önemlidir.

Darwinistlerin Oyununa Dikkat!

Darwinistler, Darwinizm'in çöküşüne dair gördükleri her delil karşısında, yeni bir sahte iddia ile ortaya çıkarlar. Ya yeni bir kafatası fosili ortaya çıkarırlar, ya yeni bir ara fosil bulundu derler, ya da insan geninin maymun geni ile benzerliğini ispat ettiklerini iddia ederler. Daha olmazsa, kendilerinin bir hücre veya kromozom ürettiklerini açıklarlar.

Oysa bunların tümü yalandır. Darwinizm'i destekleyen tek bir fosil bulunmamaktadır. Şimdiye dek yapılmış olan kazılarda tek bir ara fosil bulunmamıştır. Laboratuvarlarda hiçbir şekilde hücre oluşturulamamıştır. Bilim adamlarının ürettiklerini iddia ettikleri koromozom ise bir canlıya ait başka bir kromozomdan yapılmıştır. Üstelik bu çalışmayı yüzlerce bilim adamı, yüzlerce mühendisin geliştirdiği üstün bir teknik donanımın yardımıyla akıl kullanarak, plan yaparak, emek harcayarak gerçekleştirebilmiştir. Bir başka deyişle bu üretim tesadüfen olmamıştır. Bu gerçek, Darwinizm'i kesin olarak çürütmektedir. Önemli olan bu yapay kromozomun tesadüfen oluşmamasıdır; onu yaratan bir Yaratıcı vardır. İnsana ait tek bir proteinin bile tesadüfen oluşması 10950'de bir ihtimaldir, yani imkansızdır. Bu protein üretilse bile, ancak emek ve akıl harcanarak, binlerce işlem yapılarak laboratuvar şartlarında üretilebilir. Yani Darwinistlerin iddia ettiği gibi bataklıkta kendiliğinden oluşmamıştır. Buna can vermek ise ayrı bir şeydir. Morgdaki bir insan bedeninde de hücre ve kromozom bulunur, ama bu beden cansızdır. Ona can veren Allah'ın bahşettiği ruhtur.

Avrupa Konseyi'ni Ayağa Kaldıran Harun Yahya'nın Dev Eseri "Yaratılış Atlası" Avrupa'yı Sallıyor

Harun Yahya`nın "Yaratılış Atlası" isimli eserinin birinci cildi önce İngilizce ardından Fransızca basılmıştır. Bu eserin Avrupa`nın en tanınmış simalarına ve pek çok eğitim merkezine ulaştırılması, bugüne kadar kendi birçok sapkın felsefe ve fikirlerinin karşısında hiçbir görüşü önemsemeyen ve tehlike olarak görmeyen Batıda 2008-02-23 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top