İslam Terörü Lanetler

Biten Darwinizm'i Zorla Ayakta Tutamazsınız! Apaçık Gerçekleri Anlamazlıktan Gelmeyin!

  • Harun Yahya`nın kaleme aldığı 7 ciltlik Yaratılış Atlası isimli eserin 2006`da yayınlanan birinci cildi evrimcileri çileden çıkarmış, eserin içeriği ve kalitesi evrimcileri büyük bir komplekse sokmuş ve konuşamaz hale getirmiştir. Yaratılış Atlası`nın Şubat 2007`de yayınlanan ikinci cildinden sonra ise evrimciler, Darwinizm'in bir oyun olduğunu dehşet ve hayretle anlamışlardır ve 150 yıldır aldatılmış olmanın şokunu yaşamaya başlamışlar ve can havliyle, zavallıca, ümitsiz bir çırpınış içine girmişlerdir.

  • Evrimciler 1980'li yıllarda son derece kendilerinden eminken şimdi gariban ve ezik bir konuma gelmişlerdir. Bilim yerine dedikodu, hakaret, saptırma, iftira, sabetaycı aileleri kışkırtma, masonik basını harekete geçirme gibi yöntemleri tercih eden kimi evrimcilerin farkında olmadıkları çok önemli bir gerçek vardır: Onlar ortalığı velveleye verip, çürük delillerini büyük gerçeklermiş gibi sunmaya kalkıştıkça bu onları ``Harun Yahya`nın anlattığı Yaratılış Gerçeği`nin hizmetlisi`` durumuna getirmektedir.

  • Evrimciler öylesine şaşkın ve akılsızca saldırmakta, öyle çocukça savunmalar ve delillendirmeler yapmaktadırlar ki onların bu tavrı, yazarın eserlerinin daha çok okunmasına ve fikirlerinin büyük bir hızla benimsenmesine neden olmaktadır. Aslında bu durumdan bir kaçışları da yoktur. Evrimciler sessiz de kalsalar yaygaralar da koparsalar sonuç değişmeyecek, evrim teorisinin oluşturduğu fitne ortamı -Allah`ın izniyle- inananların vesilesiyle yok edilecektir.^

  • Darwinizm artık tükenmiştir. Darwinistler ve materyalistler, kamuoyu önünde küçük düşmüşlerdir. Artık bu anlamsız gurur ve inattan vazgeçmeli, 150 yıllık bu büyünün etkisinden artık kurtulmalıdırlar. Canlı ve cansız herşeyi Yüce Allah yaratmıştır.


Mine Kırıkkanat`ın Büyük Yanılgısı

Vatan gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, Yaratılış Atlası`nda ABD`den -özellikle de Utah eyaletinden- fosillere yer verilmesini, ``Harun Yahya`ya ABD desteği`` şeklinde yorumlamaya kalkmıştır. Oysa, fosillerin Evrim Teorisini reddettiğini ispat eden bir eserde, dünyanın her yerinden olduğu gibi, zengin fosil yatakları bulunan ABD`den de fosillere yer verilmesinde garipsenecek bir durum yoktur. Dahası, bu eserde ABD`den 250, Kızıl Çin`den ise tam 380 fosile yer verilmiştir. Mine Kırıkkanat`ın, ABD`den çok daha fazla fosile evsahipliği yapan Kızıl Çin hakkında bir ``destek teorisi (!)`` olup olmadığı merak konusudur.

Mine Kırıkkanat`ın ABD`nin Utah eyaleti hakkındaki yorumları ise hayret vericidir. Kitapta bu eyaletten sadece 52 fosile yer verilmiştir ve bu sayının cahilce bir şüpheye kaynaklık ettiği görülmektedir. Oysa Brezilya, Dominik ve Lübnan`dan 200`er, Polonya, Kanada ve Polonya`dan 150`şer, Burma`dan 108, İngiltere`den ise 60 fosil kitapta yer almaktadır. Sayılanlar dışında kitap boyunca Almanya, Belçika, Peru, İspanya, Şili, Danimarka, Yeni Zelanda, Fransa, Arjantin, Fas ve İtalya`dan da fosiller bulunmaktadır.

Mine Kırıkkanat, Yaratılış Atlası`nın İngilizce baskısının editörünün bir İngiliz olmasını ``Batı desteği senaryosu``na bir delil olarak sunmaya kalkışmıştır.

Oysa herkes bilir ki, bir kitabın editörü kitabı yazan kişi değil, dilin kullanımı ve tercümenin kalitesi açısından kontrol eden kişidir. Bu kontrolü ana dili İngilizce olan bir kimsenin yapmasından daha doğal bir şey olmadığı ise açıktır. Böyle bir gerçeği Batı desteği iddiasına delil olarak kullanmaya kalkışmak ibret verici bir mantık sefaletidir. Elbette ki Darwinizm`i yerlebir eden batılı editörler değil, Allah`ın lütfu ile Müslümanlardır.

Anlaşılan o ki Mine Kırıkkanat hayalindeki senaryoya suni deliller üretmeye kalkmış, sonuçta böylesi gülünç mantıklar içinde boğulmuştur.

Evrimci Cehaletine Bir Örnek...

Kimyasal ve fiziksel etkiler, hayvan fosillerini milyonlarca yıl içinde deforme eder. Dolayısıyla günümüzdeki hayvanların kemik yapısıyla bunların milyonlarca yıllık fosilleri milimi milimine örtüşmezler. Ancak konunun uzmanları, fosil ve yaşayan örneğinin aslında birebir benzer olduğunu tesbit edebilirler. Dolayısıyla bazı kimselerin fosil bugün yaşayan haline benzemiyor demeleri son derece anlamsız ve cahilcedir.

Örneğin elimizde aynı jeolojik devirden kalma 21 adet panda fosili vardır. Bunlar irili ufaklıdır; kimi erkek, kimi dişi, kimi yavrudur. Tabi ki bunların fosilleri birebir aynı olamaz. Benzer şekilde, bir balığa ait, yine aynı jeolojik devirden kalma 23 ayrı fosil vardır ve yukarıda sayılan nedenlerle küçük farklılıklar göze çarpabilir. Ancak bunların aynı oldukları kesindir. Beslenme bozukluğu, hastalık gibi çeşitli nedenlerle, görünümlerinde oluşan küçük farklılıkların hiçbir önemi bulunmaz; bunların aynı olduğuna şüphe yoktur.

Sergilenen tüm fosillerde, genel çatı itibariyle hiçbir değişiklik olmadığı çıplak gözle açıkça görülmekte, bu durum evrimcileri adeta çileden çıkarmaktadır.

Mine Kırıkkanat, ABD`nin, Evrim Teorisinin Dünyadaki En Büyük Destekçisi Olduğundan Habersizdir!

Mine Kırıkkanat ve bir kısım komünist evrimci tarafından Harun Yahya`ya destek verdiği iddia edilen ABD, gerçekte Evrim Teorisini yok etmek için değil, savunmak için faaliyet göstermektedir. Bu ülkede, devlet desteği alan pek çok Darwinist enstitü, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Öğretmenler Birliği, Ulusal Araştırma ve Bilimler Konseyi, Amerika Jeoloji Topluluğu gibi evrim taraftarı pek çok oluşum vardır. Harvard, Princeton, Brown, Berkeley, Arizona Devlet Üniversitesi, California Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Rice Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi gibi sayısız üniversitenin, evrimsel biyoloji, evrimsel ekoloji gibi bölümlerinde yapılan Darwinist araştırma ve çalışmalara resmi olarak destek verilmekte ve Darwinizm resmi devlet politikası olarak bütün eğitim kurumlarında desteklenmektedir. Avrupa ve Amerika'da Darwinizm propagandası resmi devlet himayesindedir. Bu konuda milyarlarca dolarlık yatırım yapılmaktadır.

Bu üniversitelere milyarlarca dolarlık devlet desteği sağlanmaktadır. Bu üniversitelerde organize olmuş evrimci gruplar, komiteler ve yayınlar sürekli Darwinizm propagandası yapmaktadır. Binlerce profesör gece gündüz evrimi anlatmaktadır. Üniversiteler ve diğer bilimsel kurumlar tarafından hazırlanmış yüzlerce internet sitesinde evrim savunulmaktadır. Evrimci Eğitim Enstitüsü, Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi, Bilimsel İlerleme için Amerikan Birliği gibi kuruluşlar, devlet okullarında evrim eğitimine devam edilmesi, Yaratılış'ın anlatılmaması için kamuoyu oluşturmakta, bu çalışmalar için büyük bütçeler ayırmaktadır.

Abd`deki Belli Başlı Evrimci Enstitüler

Arizona: American Genetic Association / California: National Center for Science Education... American Peptide Society / Colorado: Society of Economic Geologists... Geological Society of America / Florida: American Society of Ichthyologists and Herpetologists / Georgia: Georgia Academy of Science / İllinois: Phi Sigma (Biological Honors Society) / Indiana: Indiana Academy of Science / Iowa: Iowa Academy of Science / Kentucky: Kentucky Academy of Science / Kansas: American Society for Photobiology / Maryland: American Association of Anatomists... Biophysical Sociey... American Association of Physics Teachers... American Institute of Physics... American Physical Society... American Physiological Society... American Society for Biochemistry and Molecular Biology... American Society for Investigative Pathology... American Society of Human Genetics... Federation of American Societies for Experimental Biology... Genetics Society of America... National Institute of Standards and Technology... American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics... Biomedical Engineering Society / Michigan: American Society for Clinical Investigation / Missouri: Sigma Xi --The Scientific Research Society / North Carolina: Sigma Xi --The Scientific Research Society... The National Evolutionary Synthesis Center / Nebraska: Nebraska Academy of Sciences / New Mexico: New Mexico Academy of Science / New York: American Association of Physical Anthropologists... American Crystallographic Association... New York Academy of Sciences... American Crystallographic Association /Ohio: American Chemical Society... Cleveland Regional Council of Science Teachers... Ohio Academy of Science / Oklahoma: SEPM (Society for Sedimentary Geology) / Pennsylvania: Paleontological Society... American Institute of Chemists... Montgomery County Science Teachers Association / Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics / Tennessee: American Association of Laboratory Animal Science / Virginia:Clay Minerals Society... Society for Integrative and Comparative Biology... Society of Systematic Biologists... American Association of Pharmaceutical Scientist... National Association of Biology Teachers... American Geological Institute... Association of Anatomy, Cell Biology, and Neurobiology Chairs / Washington Dc: National Academy of Engineering... The Institute of Medicine... National Research Council... American Association for the Advancement of Science... American Astronomical Society... American Geophysical Union... American Institute of Biological Sciences... American Society for Bone and Mineral Research... American Society of Plant Biologists... Association of American Geographers... Association for Women in Science... Foundation for Neuroscience and Society... National Academy of Sciences... The Marian Koshland Science Museum... American Society for Microbiology / Wisconsin: American Society of Agronomy... Association of College and University Biology Educators... Crop Science Society of America...Soil Science Society of America / Wyoming: American Society of Plant Taxonomists

Son zamanlarda bir avuç komünist evrimcinin bir araya geldikleri ve Türkiye`deki evrim aleyhtarları ile mücadelede yalnız ve desteksiz kaldıklarını söyledikleri görülmektedir.

Oysa bunun tam bir yalan olduğunu ortaya koymak için, ülkemizdeki büyük yayın kuruluşlarında sürekli olarak evrim teorisi propagandası yapıldığını hatırlatmak yeterli olacaktır.

Hürriyet, Sabah, Vatan, Milliyet, Radikal, Akşam, Posta, Cumhuriyet gibi gazeteler ve bunların uzantısı olan TV`ler başta olmak üzere bu yayınlarda, hemen her gün Darwinizm taraftarı bir haber yayınlanmaktadır.

Bu kişiler, kendi fikirleri, milyonlarca dolarlık basın-yayın kuruluşlarında her gün anlatılmasına rağmen hala ``yalnızız, destek bulamıyoruz`` deseler de, bunun apaçık bir saptırmaca ve yalan olduğu hemen anlaşılmaktadır.

Bu çevrenin diğer bir iddiası Harun Yahya`nın ABD`den destek aldığı yönündedir. Oysa destek alan bizzat kendileridir, hatta kendi ekiplerinde halen ABD`de yaşayan kişiler bulunmaktadır. Yukarıdaki sözlerin sarfedilmesinin temel bir nedeni de, kendilerine yapılan desteği örtbas etmek ve dikkat dağıtmaktır.

Destek iddiasının kuru bir iftira olduğunu anlamak için ABD`nin Evrim Teorisi hakkındaki tavrına bir göz atmak yeterli olacaktır.

Herkesçe malumdur ki ABD`deki bütün büyük basın yayın kuruluşları koyu evrimcidir. Washington Post, USA Today, New York Times, Los Angeles Times, Boston Globe, Washington Times, Chicago Tribune gibi milyonlarca okuyucusu olan büyük Amerikan gazeteleri yüz milyarlarca dolarlık bütçeleriyle muazzam bir Darwinist evrim propagandası yapmaktadır.

Sadece Amerikan basını değil, ABD yönetim kadroları ve resmi politikası da tamamen Evrim Teorisi taraftarı olarak şekillenmiştir. Eğer ABD evrim karşıtı olsaydı, öncelikle kendi ülkesindeki evrimci faaliyetleri engeller, bunları durduracak çalışmalar yapan vatandaşlarına destek olurdu. Ama tam tersi ABD siyaseti, Evrim Teorisinin benimsetilmesine yönelik çaba harcamakta, Amerikan üniversitelerine evrim araştırmaları için her yıl milyonlarca dolar destek sağlamaktadır. Evrim karşıtları ise alabildiğine kösteklenmektedir.

Diğer taraftan Batı kaynaklı Time, Newsweek, Focus, Geo, National Geographic gibi pek çok yayın, milyonlarca dolarlık bütçeleriyle sürekli Darwinizm propagandası yapmaktadır.

Özetle, Batıda siyasi ve ekonomik gücü elinde tutanlar bütünüyle evrimcidir ve Evrim Teorisini yok etmeye yönelik bir faaliyete destek olmaları akıl ve mantık dışıdır.

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri`ndeki evrim aleyhtarı oluşumların ise kimseye destek olacak halleri yoktur. Kaldı ki destek olacaklarsa bunu kendi vatandaşlarına veya ülkelerindeki herhangi bir kuruma yaparlardı. Böyle bir desteği Harun Yahya`ya yapacaklarını düşünmek son derece mantıksız ve akılsızcadır.

Harun Yahya, Müslüman bir yazardır ve eserlerinde Kuran ahlakını anlatmakta, Batı kaynaklı ideolojilerin hatalarını, sapkın inanışlarını ve Yaratılış gerçeğine inanmayanların yanılgılarını açıkça yazmaktadır. Yazar kendi vatanında, çok az sayıda arkadaşıyla, tek başına yiğitçe ve söke söke bir mücadeleyi yıllardır sürdürmektedir.

Tüm bunlara rağmen hala ABD`den destek iddiasını sürdürmek tam anlamıyla saçmalamaktır. Eğer bir kişi bu kadarını bile akledebilecek durumda değilse, evrimin olmadığını anlaması da mümkün gözükmemektedir.

Evrim Teorisinin Bir Aldatmaca Olduğunu Anlamak İçin Harun Yahya`nın (Adnan Oktar) Bu Kitaplarını Okumalısınız!

Adnan Oktar`ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 250`dir. Bu kitaplar 46.000 sayfa ve 31.500 resimden oluşmaktadır. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile hazırladığı tüm kitapları www.harun-yahya.com, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veya Global Yayıncılık'ın 0212 4444441 no`lu telefonundan temin edebilirsiniz.

----------

Bu tam sayfa ilan
16 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan
17 Nisan 2007 tarihinde Yeni Şafak
18 Nisan 2007 tarihinde Milli Gazete
19 Nisan 2007 tarihinde Önce Vatan
gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-02-23 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net