İslam Terörü Lanetler

Evrim ile maymundan oluştuklarına inanan bazı insanlar, maymun ve domuz karakterinde ve görünümünde olacaklardır

Rivayetlerin işaretine göre ahir zamanda, insanları Allah'ın yaratmadığını, tesadüflerle yaratıldıklarını düşünen bazı insanlar olacak (Allah'ı tenzih ederiz) ve  bu kimseler kendilerinin ve soylarının maymun olduğunu iddia edeceklerdir. Hadislerde, sözde evrimle yaratıldığına inanan; kendilerinin maymun  yani bir nevi hayvan olduklarını iddia eden bu insanların, ‘suretlerinin de maymuna benzeyeceği’ haber verilmiştir. İnsani güzellikleri  bozulacak, nursuz, itici ve patolojik bir görünüm alacaklar, üzerlerindeki insani heybet ve güzellik yok olacaktır.

Hadislerde verilen bilgilerden ayrıca, Peygamberimiz (sav)’in ‘maymun’ olarak nitelendirdiği ve ‘maymunlar gibi olacaklarını’ haber verdiği bu insanların, ‘kendilerini maymun olarak kabul edecekleri ve maymun karakterinde olacakları’ anlaşılmaktadır.


Muhammed (sav)'in nefsi yed-i kudretinde olana kasem (yemin) ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR CEMAAT, ... SABAHLEYİN KALKTIKLARINDA DOMUZ VE MAYMUN SÛRETİNDE KALKACAKLARDIR...

(Hz. Ubade RA) (Kıyamet Alametleri, Râmûz el-Ehàdîs'ten Dersler, 459/2)


“Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, ÜMMETİMDEN BİR KISIM İNSANLAR ... BİRER MAYMUN VE HINZIR (DOMUZ) HALİNE DÖNECEKLER.”

(Râmûzu'l-Ehadîs, Hadîs no: 5711)


(İbni Mace) Ebi Umâme (R.A.) dan: «ÜMMETİMDEN BİR KAVİM,
yiyip (içip) eğlenip yatacaklar, sabah olunca, MAYMUN VE DOMUZ OLARAK KALKACAKLAR..»

(Taberâni) Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111)


Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (R. Anhüma) dan nakl edildiğine göre Allah’ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:
«... SURETLERİN MAYMUN VEYA DOMUZA DÖNÜŞMESİNİ, gökten taş ve benzerlerinin yağmasını BEKLEYİN!»

(Tirmızi) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 114)


2009-01-24 03:55:26

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top