ISLAMTERORULANETLER.COMhttp://islamterorulanetler.comislamterorulanetler.com - Kuran Ahlakı ve Derin Düşünmek - Son EklenenlertrCopyright (C) 1994 islamterorulanetler.com 1ISLAMTERORULANETLER.COMhttp://islamterorulanetler.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Münafıklar yaptıkları hainliğe ve alçaklığa karşı Allah'tan bir bela olarak yalnız yaşayıp, yalnız ölecekler. Hiçbir zaman sevgi göremeyecek, daima nefretle anılacaklar. Ömür boyu insanların tiksindiği ve nefret ettiği varlıklar olacaklar. Akıbetleri de cehennem olacak. (A9 TV; 7 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265325/munafiklar-yaptiklari-hainlige-ve-alcakligahttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265325/munafiklar-yaptiklari-hainlige-ve-alcakligaWed, 13 Dec 2017 09:29:19 +0300Elçilerin etrafında onu çok seven insanlar olması tarih boyunca tüm münafıkların içine oturmuştur. Firavun yazıtlarında dahi Musa’nın çevresinde onu çok seven insanlar olması kayda geçmiştir. Allah’ın elçileri insanlara çok sevdirmesine münafıklar hep haset etmiştir.(A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265323/elcilerin-etrafinda-onu-cok-sevenhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265323/elcilerin-etrafinda-onu-cok-sevenWed, 13 Dec 2017 08:44:02 +0300Darwin kadınlar için "gelişimini tamamlamamış hayvandır" diyor. Gelenekçi ortodoks sistem de kadınlar için "insanla hayvan arası bir varlıktır" diyor. Kadın buçuktur, yarım varlıktır diyor. Kadın aleyhtarı sistem muazzam çalışmış. Uydurma hadislere dayanan bu izahları bazı Müslüman kadınlara da kabul ettirmişler. Oysa ki Peygamberimiz (sav) kadınları canı gibi sever, mübarek ve kutsal birer varlık olarak görür. Gelenekçi ortodoks birtakım şahısların kadınlara yönelik hadis diye öne sürdükleri bu tarz uydurma sözler o devrin münafıklarının Peygamberimiz (sav)'e yönelik iftiralarından ibarettir. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265322/darwin-kadinlar-icin-gelisimini-tamamlamamishttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265322/darwin-kadinlar-icin-gelisimini-tamamlamamisWed, 13 Dec 2017 08:42:01 +0300Münafığın en çok ızdırap duyduğu konulardan biri İslam'ın tebliğinin çok güçlü yapılmasıdır. Müslümanların Kuran'ı, İslam'ı tebliğ etmeleri, bu uğurda kitaplar yazmaları, konferanslar düzenlemeleri münafığın çok ağırına gider. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265321/munafigin-en-cok-izdirap-duyduguhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265321/munafigin-en-cok-izdirap-duyduguWed, 13 Dec 2017 08:39:57 +0300Müslüman Kuran'la birlikte yaratılır, sevdikleriye birlikte yaratılır. Zer aleminde Müslümanlar birliktedir, dünyada da ahirette de birlikte olurlar. Münafıklar da Zer aleminde münafıklarla birlikteler, dünyada da cehennemde de bir arada olacaklar. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265319/musluman-kuranla-birlikte-yaratilir-sevdikleriyehttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265319/musluman-kuranla-birlikte-yaratilir-sevdikleriyeWed, 13 Dec 2017 08:35:03 +0300Münafıklar Peygamber (sav)’ın doğru yolda olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu bildikleri için yıllarca Peygamber (sav)’in yanında oluyorlar, bütün güçleriyle Peygamber (sav)’i savunuyorlar. 10 yıl-20 yıl küfrün, Deccaliyetin Peygamberimiz (sav) aleyhindeki bütün iddialarına tek tek cevap veriyorlar, bütün imkanlarıyla O’na destek oluyorlar. Sonra maddi menfaat elde edemeyince bir anda binlerce iftira ile Peygamberimiz (sav)’e muhalif hale geliyorlar. Peygamber (sav)’i 15-20 yıl destekleyip 21. yıl binlerce aksi iddia ile Peygamberimiz (sav)’in karşısına çıkmaları, münafıkların nasıl iblisane ruhta olduklarının bir delilidir. Şeytanın ifasıyla Deccal’in emrinde olduklarının açık göstergesidir. Münafık olduklarının Allah tarafından onlara bir ispatıdır. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265318/munafiklar-peygamber-(sav)in-dogru-yoldahttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265318/munafiklar-peygamber-(sav)in-dogru-yoldaWed, 13 Dec 2017 08:32:39 +0300Münafıklar tarihin her döneminde aynı yöntemleri uygularlar. Ahir zaman münafıkları Peygamberimiz (sav) dönemindeki münafıklarla aynıdırlar. Ahir zaman münafıkları Hz Musa (as) devri münafıklarıyla da benzerlik gösterirler. Sahabenin münafıkları bu kadar kapsamlı anlatmasının hikmetlerinden biri de ahir zaman münafıklarıyla kıyaslama yapılmasıdır. Ahir zamanda imkanlar daha gelişmiş olduğu için münafıklar hakkında daha kapsamlı bir anlatım yapılacaktır. Gelecek nesillere de bilgi aktarmak için münafıkların her tavrı çok detaylı deşifre edilip anlatılacaktır. Her devrin münafıkları gibi ahir zaman münafıkları da tarihe geçeceklerdir. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265317/munafiklar-tarihin-her-doneminde-aynihttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265317/munafiklar-tarihin-her-doneminde-ayniWed, 13 Dec 2017 08:30:29 +0300İngiliz derin devleti sel gibi Müslüman kanı ve Musevi kanı akıtılsın istiyor. Kudüs dini bir şehir, tarihi bir şehir. Orijinal haliyle kalması gerekir. Siyasi hareketliliğin Kudüs’e taşınması doğru olmaz. Mevcut durumu muhafaza etmek doğru olur. Müslümanlarla Musevileri çatıştırmayı hedefleyen bir oyuna gelmemek gerekir. Kudüs, Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar için kutsal bir topraktır. Her üç dinin mensupları birlikte, kardeşçe bu topraklarda yaşamalı, rahat rahat ibadet etmeli. İngiliz derin devleti sel gibi kan akacak bir savaş istiyor, bu kışkırtmaya kimse gelmemeli. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265315/ingiliz-derin-devleti-sel-gibihttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265315/ingiliz-derin-devleti-sel-gibiWed, 13 Dec 2017 08:21:16 +0300Deccaliyet tarih boyunca kadınları hedef almış. Hindistan’da kocası öldüğünde karısını da canlı canlı yakıyorlar. Hemen her ülkede kadınsa mutlaka dövülmesi, ezilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Güney Amerika’daki duvar kabartmalarında kadınları canlı canlı kuyulara atmak gibi delice ayinler var. Binlerce yıldır çirkin bir gelenek olarak gelen kadın düşmanlığını Mehdiyet tamamen ortadan kaldıracaktır. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265314/deccaliyet-tarih-boyunca-kadinlari-hedefhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265314/deccaliyet-tarih-boyunca-kadinlari-hedefWed, 13 Dec 2017 08:19:32 +0300Münafığın kini sadece kendini yıpratır. Münafık domuz gibi kendini yerden yere atar, o her çırpındığında Müslümanların sahip olduğu nimetler daha da artar. Münafığın dili yılan dili gibidir, zırvalar, abuk subuk konuşur, domuzun ahırda tepinmesi gibi tepinip durur, ama Müslümanlara hiçbir zarar veremez. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265313/munafigin-kini-sadece-kendini-yipratirhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265313/munafigin-kini-sadece-kendini-yipratirWed, 13 Dec 2017 08:17:47 +0300Münafıkların ezilmesinin sebeplerinden biri Allah’ın onlardan sevgiyi alması ve üzerlerine iğrenç bir pislik kılmasıdır. Münafık süslenir falan ama insanlar çok tiksinir. Bu mucizevi bir durumdur. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265310/munafiklarin-ezilmesinin-sebeplerinden-biri-allahinhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265310/munafiklarin-ezilmesinin-sebeplerinden-biri-allahinWed, 13 Dec 2017 06:21:45 +0300Sevgi Allah’ın gizli bir hazinesidir. Sadece dostlarına verir. Bu da Allah’ın bir mucizesidir. Mesela münafık sevgiyi hiç anlayamaz. Münafık ölü olduğu için boyutu ayrıdır. Ahmakça kafalama yapar, sahtekar konuşmalar yapar, asla sevgiyi anlayıp bilemez. Yaptığı kafalama da tiksinti vericidir. Bu yüzden münafık hep yalnız yaşar. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265309/sevgi-allahin-gizli-bir-hazinesidirhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265309/sevgi-allahin-gizli-bir-hazinesidirWed, 13 Dec 2017 05:48:18 +0300Sevgi vahiyle Allah tarafından verilir. İnsan kendisi sevgi oluşturamaz. Allah sevdirirse sevgi olur. Allah’ın sevgiyi vermesi için de şahsın Allah’a tam teslim olup, Allah’ı candan sevmesi gerekiyor. Aksinde yapmacık bir sevgi olur, bu sevgi taklididir. Yapmacık sevgi de insana olabilecek en büyük eziyettir. Allah’ın vahiyle kalbe verdiği gerçek sevgi ise çok lezzetlidir ve mümin o lezzete doyamaz. Hep daha fazlasını talep eder, fazlasını yaşadıkça da daha haz alır. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265308/sevgi-vahiyle-allah-tarafindan-verilirhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265308/sevgi-vahiyle-allah-tarafindan-verilirWed, 13 Dec 2017 05:36:47 +0300Kudüs gibi kutsal bir şehre büyükelçilikleri taşımak, orayı siyasi merkez haline getirmek doğru olmaz. Kudüs her üç din için de ibadet yeri ve kutsal bir toprak. Bölgeyi ateşe çekecek her adımdan kaçınmak önemlidir.(A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265306/kudus-gibi-kutsal-bir-sehrehttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265306/kudus-gibi-kutsal-bir-sehreWed, 13 Dec 2017 05:28:51 +0300Kudüs konusunda ben yaptım oldu diye bir mantıkla hareket edilmez. Bu tüm bölgeyi Allah korusun ateşe atar. Kudüs Müslüman, Musevi, Hristiyan tüm dindarlar için kutsaldır. Allah her üç din için de o şehri kutsal kılmış. Senin değil benim mantığıyla hareket edilmez. Üç dinin mensuplarının da güven içinde olacağı bir ortam olması önemlidir. İsrail, Kudüs’ü tarihi şehir olarak muhafaza etsin. Mevcut durumun muhafaza edilmesi Museviler için de Hristiyanlar için de Müslümanlar için de daha doğru olur. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265305/kudus-konusunda-ben-yaptim-olduhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265305/kudus-konusunda-ben-yaptim-olduWed, 13 Dec 2017 05:27:29 +0300Münafıklar çok korkak olur, ödlektirler. Ama dilleriyle sürekli şamata yapar kendilerini cesur gibi tanıtmaya çalışırlar. Halbuki uyuz köpek gibi korkaktırlar. Şöyle yaparız, böyle cesuruz derler ama it gibi korkarlar. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265304/munafiklar-cok-korkak-olur-odlektirlerhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265304/munafiklar-cok-korkak-olur-odlektirlerWed, 13 Dec 2017 05:25:38 +0300Tayyip Hocam gibi Müslümanlara sahip çıkan, İslam alemini koruyup korumak konusunda böyle şevkli, mazlum Müslümanları koruyan bir başka lider yok. Bu yüzden vatansever, milliyetçi, mümin herkesin Tayyip Hocam’ı desteklemesi gerektiği açık. Dindar, Müslüman Kürtler de Allah rızası için Tayyip Hocam’ı desteklemesi gerektiğini imani ferasetle bilir. Hüda Par, SP, BBP, MHP ve Ak Parti Tayyip Hocam’ın şahsının etrafında kenetlensin, seçime de birlikte girsinler. Türkiye’nin ve İslam aleminin geleceği için bu çok hayatidir. CHP’nin muhalefeti de mutlaka milli ve yerli olmalı. Türkiye için en hayati konu tüm partilerin milli ve yerli olmasıdır. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265303/tayyip-hocam-gibi-muslumanlara-sahiphttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265303/tayyip-hocam-gibi-muslumanlara-sahipWed, 13 Dec 2017 05:05:27 +0300Münafıkla ilmi mücadele Müslümanlar için müthiş bereketlidir. Münafıkların her atağında Müslümanlar çok güçlenir, en başarılı çalışmaları yapar.(A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265302/munafikla-ilmi-mucadele-muslumanlar-icinhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265302/munafikla-ilmi-mucadele-muslumanlar-icinWed, 13 Dec 2017 05:00:08 +0300Allah münafıkları bir kavim haline getiriyor, normal insanlarla bağlantı kuramıyorlar. İlla ki kendileri gibi haysiyetsiz, alçak tiplerle birlikte oluyorlar. Müslümanların yanına akın akın insanlar gelirken, münafıkların yanına kimse yanaşmaz. Özellikle kadınlar asla münafıklara yaklaşmaz. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265301/allah-munafiklari-bir-kavim-halinehttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265301/allah-munafiklari-bir-kavim-halineWed, 13 Dec 2017 04:56:56 +0300Peygamberimizin etrafına akın akın insan gelmesi münafıkları delirtiyordu. Ahmak münafıklar Allah’ın kudretini ve gücünü bir türlü anlayamazlar. Kendilerinin bu kadar aleyhte propagandasına rağmen insanların Peygamberimiz’i sevmelerini bir türlü anlayamıyorlardı. Bunun sebebi de Allah’ın gücünü kavrayamamalarıdır, o aleyhte çalışmaları kendileri yaptıklarını zannederler. Oysa her şeyi yaptıran Allah’tır. (A9 TV; 6 Aralık 2017)http://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265300/peygamberimizin-etrafina-akin-akin-insanhttp://islamterorulanetler.com/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/265300/peygamberimizin-etrafina-akin-akin-insanWed, 13 Dec 2017 04:47:18 +0300